วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552

น่าจะดีกว่านี้

น่าจะดีกว่านี้หากคนบนโลกนี้ไม่มีความเห็นแก่ตัว